ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์พิเศษ

รายการเลขที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน หมายเลข Cas
1 ไกลซีน USP / EP / FCCA / AJI 56-40-6
2 แอล - ไลซีน HCL USP / EP / FCCA / AJI 657-27-2
3 แอล - ธ รีโอนีน USP / EP / FCCA / AJI 72-19-5
4 แอล - ทริปโตเฟน USP / EP / FCCA / AJI 73-22-3
5 แอล - ฟีนิลอะลานีน USP / EP / FCCA / AJI 63-91-2
6 แอล - วาลีน USP / EP / FCCA / AJI 72-18-4
7 แอล - ลิวซีน USP / EP / FCCA / AJI 61-90-5
8 แอล - ไอโซลิวซีน USP / EP / FCCA / AJI 73-32-5
9 แอล - เมไธโอนีน USP / EP / FCCA / AJI 63-68-3
10 ดีแอล - เมไทโอนีน USP / EP / FCCA / AJI 59-51-8